Cyklotrasy v Srbsku

Eurovelo 6

Novi Sad, Bělehrad, hranice s Rumunskem

Tato část mezinárodní cyklistické dálkové cyklotrasy vede především střední části srbského území.

Eurovelo 11

Bělehrad, Kruševac, Niš, hranice s Makedonií