Výlet na kole aneb cyklotúra ve Zlíně

Městský okruh Zlínem vás zavede do zajímavých míst krajského města, které se od ostatních měst naší vlasti odlišuje. Zlín je totiž ojedinělé urbanistické město, které má specifickou výstavba, která je úsporná, racionální a funkční.

Průběh trasy

Zlín Příluky, Zlín Prštné a zpět

Charakteristika

Cyklistický výlet městem Zlína vede většinou po městských cyklostezkách. Hlavní páteřní cyklostezka města Zlína vede kolem řeky Dřevnice.

 


Pohled na průmyslovou část Zlína

Parametry trasy

Náročnost trasy: lehká

Délka trasy: 20km

Zajímavosti na trase:

Rodinné domy města Zlína

Baťovské rodinné domky jsou pomyslným „městským stříbrem“ krajského města. Zná je určitě celé republika. Ve skutečnosti se jedná o několik typů těchto domků. Zde vám představíme čtvrtdomky a jednodomky. Nejvíce čtvrdomků najdete na Letné, kde byla hromadná výstavba těchto firemních obytných domů. Tato velkolepá výstavba přeměnila Letnou v nádhernou a rozsáhlou zahradní čtvrť. Název Letná se z původních bloků baťovských domků postupně rozšířil na celou moderně vznikající čtvrť. Řady čtvrtdomků dle původního precizně uspořádaného urbanistického plánu s dostatečně velkými pozemky byly pozdějších letech "zahuštěny" řadami tzv. půldomků, které jsou na Letné dodnes. Dalším typem rodinného domu je tzv. Jednodomek. Soubor 21 baťovských jednodomků domků stejného typu najdete na ulici Slovenská. Tento rodinný dům byl řešený velice úsporně. V patře najdete tzv. "stěhovací" okno, které je přístupné z terasy. Elegantní a originální architektura jednotlivých domků z červených cihel je umocněna jejich neustálým opakováním a pootáčením v uličních průhledech.

 


Baťovské rodinné domy

Jižní Svahy a moderní katolický kostel

Jižní Svahy jsou již výrazně moderním elementem Zlína. Jedná se o mohutné sídliště, kde žije asi 30 000 obyvatel. Hlavní výstavba probíhala v letech 1970 až 1980. Většina domů je montovaných a byly stavěny ve tvaru půlobdelníků. Hlavní dominantou Jižních Svahů je pak katolický kostel, který byl postavený v letech 2000 až 2003. Stavba kostela je přizpůsobená okolní zástavbě. Kostel má částečně červenou cihlu a částečně hladkou bílou fasádu. V interiéru však dominuje bílá barva. Uvnitř chrámu je místo pro 350 věřících. Kostel slouží jako komunitní seleziánské centrum.

 


Kostel na Jižních Svazích

Evangelický kostel

Další zajímavou architekturou města obuvi je Evangelický kostel z třicátých let minulého století. Architektura evangelického kostela je velmi prostá. I zdejší kostel byl pojat střídmě a jednoduše. Styl kostela navíc navazuje na účelnost, racionalitu a strohost baťovské architektury. Dvorní architekt Tomáše Bati Karfík zde použil příhradový systém. Kostel je postaven na kompozici tří jednoduchých a prostých hmotových jednotek: kostela, sborové místnosti a zvonice. I když je exteriér kostela strohý, tak interiér je ladný a příjemný. Lavice jdou po stupních odshora dolů, kde je stůl Páně a kazatelna. Nad kazatelnou je pak umístěn kůr s varhany.

 


Evangelický kostel ve Zlíně

Občerstvení

Zahnat tělesný hlad a tělesnou žízeň můžete v moderní restauraci v centru Zlína.

Adresa restaurace je:

Potrefená Husa

tř. Tomáše Bati 201

Doporučené mapy

Euro Plan Zlín 1:15t, Otrokovice 1:10, okolí Zlína 1:100

 

 

 

 

 

 

Average: 9.7 (3 votes)
Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.